Naše storitve


Kaj lahko storimo za vas:

  • izdelava letne bilance,
  • izdelava računov, predračunov in ponudb,
  • obračunavanje plač,
  • obračunavanje DDV-ja,
  • vodenje glavne knjige,
  • vodenje evidence.